Slovensko Český pohár 2014 LRU Feeder - 6.ročník propozice

06. 06. 14

s-sl.jpg

Mezinárodní prestižní závod, kdy se spolu utká nejlepší třicítka Slováků proti nejlepší třicítce Čechů. Střídáme se, jednou to je na Slovensku a jednou v Čechách, teď jsou na řadě kamarádi ze Slovenska. Závod proběhne dvoukolově, jednotliví kapitáni si na začátku vylosují, zda jejich tým bude losovat z lichých čísel, nebo sudých, aby bylo zajištěno, že vždy sedí vedle sebe po jednom z každého týmu a druhý závod si to prohodí.


Organizátor pretekov: MO SRZ Hlohovec , LRU Feeder  SR

Riaditeľ pretekov: Ing.Miroslav Začko

Garant pretekov: MsO Hlohovec

Rozhodcovia: MsO SRZ Hlohovec


Termín:
27.6-29.6.2014

 Miesto: Madunice - Váh

 Štartovné: 25.-€   - bude splatné na mieste  počas   prezentácie pretekára.  

                   

 Časový harmonogram:

Piatok  27.6.2014
od 13:00            do18:00         oficiálny nepovinný tréning –počas tréningu sa ryba nesieťkuje.

Sobota  28.6.2014
od   8:30          do   9.00     prezentácia

od   9.00          do   9.45     privítanie účastníkov , slávnostné otvorenie pretekov ,losovanie       

od   9.45          do 10.00     presun do sektorov

od  10.00        do  11.50    príprava , kontrola krmiva a živej

od 11.50          do 12.00     kŕmenie

od 12.00          do 17.00     preteky 
od 17.00          do 17.30     váženie 

Nedeľa  29.6.2014
od   6.30          do   7.00     prezentácia
od   7.00          do   7.30     losovanie
od   7.30          do   7.45     presun do sektorov

od   7.45         do  9.20      príprava , kontrola krmiva a živej

od   9.20         do   9.30     kŕmenie
od   9.30          do 14.30     preteky
od 14.30          do 15.00     váženie 
od 15.00                            vyhodnotenie pretekov

Charakteristika trate:

            Vážsky kanál pri obci Madunice pod vodnou elektrárňou. Voda mierne až stredne tečúca, dno štrkovité, breh spevnený skalami. Hĺbka toku 1,5 až 4,5 m, šírka toku 75m.

 

Prístup k trati:

            Od Piešťan: Za cintorínom v obci Madunice doľava, pred mostom pri ČOV vpravo po toku.

           

            Od Hlohovca a Trnavy: Pred cintorínom v obci Madunice , doprava pred mostom pri ČOV vpravo po toku

           

            GPS:   48°28'23.61"S

                        17°47'24.20"V

 

Výskyt rýb:

            Všetky druhy nížinných rýb, prevláda pleskáč , nosáľ, jalec, mrena, belica, plotica, kapor.

Výnimky z pravidiel sú uvedené v týchto propozíciách.       

Pretek prebehne podľa pravidiel LRU feeder SR 2014   /www.feeder.sk/          

 

   

Jeseter sa neváži, po ulovení sa opatrne pustí do vody. Kapor sazan sa nesieťkuje, po ulovení a odvážení sektorovým rozhodcom sa opatrne pustí do vody.

 

            Počet účastníkov je obmedzený na 60 pretekárov (výber ČR/SR po 30 pretekárov). Pretekári sa vylosujú do troch sektorov po 20 pretekároch /A,B,C/.

Na začiatku losovania sa vylosuje rozmiestnenie pretekárov takým sposôbom, ze jeden výber bude losovať z párnych štartovných čísiel a druhý výber z nepárnych a druhý deň opačne.       

 

 

Usporiadateľ upozorňuje že každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za škody ním spôsobené. Po skončení pretekov je každý pretekár povinný svoje miesto riadne upratať a odstrániť všetok odpad.

 

Parkovať sa môže popri panelovej ceste po celej dĺžke trate.

Zákaz vychádzať autom na hrádzu!!!

Bufet je zabezpečený od piatku do nedeľe.

Ubytovanie si  zabezpečuje každý účastník individuálne .

 

 

Prípadné bližšie info                Ing.Miroslav Začko             00421905263523

                                                    Milan Melichár                    00421905733900

                                                    Ján Lantaj                           00421917324796

Za Českou stranu:                 Miroslav Stejskal                  603857519

                                                    Jiří Ouředníček                    721816366

 

Chcete komentovat tento článek?

Diskuze

Nový komentář

Nová reakce

Loading SWGDPR…

Položky označené * jsou povinné

zavřít
ukázat

Aktuality

Přihlášení / Registrace