DIRKA CUP 2013 - pozvánka na závod

18. 01. 13

Dirky

Rok se s rokem sešel a konečně nám příroda nadělila pořádnou sněhovou nadílku, s kterou souvisí i teploty mnohdy i hodně pod nulou. Většina stojatých vod je zamrzlá, bohužel i většina potoků, říček a řek a tak nezbývá, než si pro svůj oblíbený koníček najít náhradní možnost, a to lov ryb pod ledem, lidově zvaný "dirkařina". Naštěstí to už konečně umožňuje i zákon, i když kolem toho je spoustu lítání, papírování, žádostí, vyjímek a podobně, ale revíry všude kolem rostou jako houby po dešti a tak je z čeho vybírat. Proto jsme se rozhodli pořádat již tradiční závod na jednom takovém revíru, kde nám pan majitel Aleš Vondrlík umožní provozovat náš koníček a dokonce nám svůj revír i slušně zarybní pstruhem duhovým a sivenem, za což mu děkujeme.

POZOR !!! POZOR !!!

Z bezpečnostních důvodů(abnormální teplota) překládáme závod na neděli 10.února 2013!!!!!

Sponzor závodu MIVARDI

Majitel p. Aleš Vondrlík daroval jako první cenu prase!!!

Kdy?
Sobota 2. února 2013
- soukromý revír - Bradlecký lom - Toťák

Organizační výbor :
Garant závodu : Jiří Ouředníček
Ředitel závodu : Miroslav Stejskal
Hlavní rozhodčí : Hrubant Hrubant

Kde?

Bradlecký lom zvaný "Toťák"

Pokyny pro účastníky závodu:
Závod bude probíhat podle zákona 99 a pravidel stanovených vlastníkem tohoto revíru !


Nástrahy, návnady, způsob vnadění, náčiní k lovu.

1. Celkové množství návnad je omezeno na 0,2 l na závod. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení po celou dobu závodu.
2. Celkové množství a skladba nástrah není omezeno
3. K vlastnímu lovu může být použita rostlinná, živočišná i umělá nástraha. Tedy cokoliv, s vyloučením nástrah, návnad a látek pozměňujících, zhoršujících či poškozujících kvalitu revíru.
4. závodník má umožněno lovit na dva pruty určené k podledovému rybolovu. (možné jsou též podomácku zhotovené napodobeniny těchto prutů). Je přípustné použití sestavy s pevným i klouzavým splávkem, nebo i prutu s kmitavou špičkou. Každý prut s jedním návazcem s jednoháčkem a to i při použití umělé nástrahy!!! U všech použitých háčků je nutno zamáčknout protihrot, nebo použít háčky bez protihrotu. Bude kontrolováno!!!
5. Ulovené ryby není přípustné vytahovat na led. Vyháčkování je závodník povinen učinit ve vodě. Hrubé zacházení s rybou nebo její záměrné poškozování je důvodem k diskvalifikaci bez možnosti vrácení startovného.
6. Počet připravených prutů není omezen. K určení hloubky je povoleno použít olověné žabky, plavačková závaží k vyvažování, nebo echolot. Echoloty, flashry a jiné el. přístroje je též možno používat po celou dobu závodu ke sledování aktivity ryb. Přípustné je rovněž i použití podhladinových kamer.
7. Všichni závodníci jsou povinni se během závodu chovat vůči ostatním účastníkům maximálně ohleduplně, obvzláště se zdržet nepřiměřeně hlučné činnosti např. tlučení do ledu.


Hodnocení a bodování:
Vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem nalovených ryb. Hodnocení - co ryba - to bod. Dojde-li ke shodě počtu chycených ryb, vyhrává závodník s pestřejší druhovou skladbou úlovků. Při její vyjímečné shodě, vítěze závodu určí los. Sumec a Ouklej jsou bodovány dvojnásob. Zápis lovených ryb bude prováděn průběžně. U každého závodníka vyplněním příslušné kolonky u jména závodníka s označením druhového jména ulovené ryby. Hodnocení se provede za přítomnosti garanta a hlavního rozhodčího. Závod je platný tehdy, jestliže trvá nejméně jednu hodinu. Umístění v soutěži není právně vymahatelné a závodník se svým přihlášením do závodu zavazuje respektovat pokyny pořadatele, výroky rozhodčích, případně JURY.

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Kdy?
Sobota 2.2.2013
08.00 - 08.30 Prezence
08.30 - 09.00 Vstup do místa pro závodníky (začátek přípravy (první signál)
09.00 Začátek závodu (druhý signál)
13.55 5 minut do konce závodu (třetí signál)
14.00 Konec závodu (čtvrtý signál) a následuje sčítání úlovků.
14.30-15.00 Vyhlášení výsledků a předání cen

Na místo se dostanete (z Prahy) autem po Jižní spojce směrem na Mladou Boleslav po R65/E10. Před Mladou Boleslaví odbočíte vpravo (asi53km)Bakov nad Jizerou, silnice č. 276 a podjedete dálnici. Po cca 100 m odbočíte vlevo na silnici č. 610 vedoucí do Mladé Boleslavi. Na konci obce Chudoplesy odbočíte vpravo směr Bradlec (ul. Chudopleská). Na jejím konci se na křižovatce tvaru "T" dáte vpravo do ul. Bezdězská. Po 100 m odbočíte vlevo do ulice Zelená.

GPS souřadnice : Loc: 50°27'3.388"N, 14°54'4.51"E

Jak se přihlásit do závodu?

A) e-mailem jiri.ourednicek@fish-pro.cz
B) telefonicky Ouředníček +420 721 816 366, Stejskal +420 603 857 519
C) na stránkách v pokecu - feeder www.mivardi.cz

Do závodu se může přihlásit každý, tedy i vyslovený nerybář. Start není podmíněn registrací sportovce, takže se mohou zúčastnit i neregistrovaní závodníci.

Startovné:
Platí se až na místě a je stanoveno na 350,-Kč na osobu. V této ceně je možnost ponechání si 3 ks pstruha duhového nebo sivena amerického
v rozmezí 25 - 40 cm. Větší či menší jedinci a ostatní druhy ryb musí být co nejšetrněji ve vodě zbaveni háčku a puštěni zpět.
!!! POZOR !!! Z důvodu nutnosti naplnit minimální počet lovících pro možné uzavření revíru je nejmenší přípustný počet startujících závodníků stanoven na 30 !!! Při nesplnění této kvóty, nám nebude revír vyhrazen a závod se tudíž nekoná !!! Závazné a vážně myšlené přihlášky posílejte do 01. února 2013 !
Pořadatel občerstvení nezajišťuje
!

________________________________________

Startovní listina DÍRA CUPU 2013

1.  Stejskal Miroslav
2.  Ouředníček Jiří
3. Jan Prepsl
4. Petr Hrubant
5. František Meierl
6. David Tichy
7. Martin Čermák
8. Jiří Kviz
9. Miroslav Hladík
10.Pavel Janda
11. Josef Brynda
12. Jaroslav Křička
13. Pavel Novanský ml.
14. Pavel Novanský st.
15. Milan Zvěřina
16. Petr Hrubý
17. Petr Furiš.
18. Roman Pivec
19. Josef Hubaček
20. Robert Parus
21.Ladislav Martinů
22. Milan Humeník
23. Pavel Obrovský
24. Miloslav Mlejnek
25. Pavel Vlasák
26. Marek Přeučil
27. Karel Frelich
28. Jakub Parus
29. Vladimír Šťastný ml.
30. Vladimír Šťastný st.
31. Vít Podoubský
32. Petr Pospíšil

   

 

 

Přiložené obrázky

Chcete komentovat tento článek?

Diskuze

Nový komentář

Nová reakce

Loading SWGDPR…

Položky označené * jsou povinné

zavřít
ukázat

Aktuality

Přihlášení / Registrace