Velká cena Hané 2012 - Propozice - pozor, menší změna!

09. 07. 12

18265.jpg

Změna se týká pouze změny místa losování, sobotního přátelského posezení a konečného vyhlášení výsledků - z důvodu většího prostoru bude vše probíhat na parkovišti u čerpací stanice LUKOIL. Dále byly přidány 3 nové kontakty na ubytování.

MO ČRS Mohelnice a Spolek rybářů Rohle pořádá z pověření Rady ČRS
a Ústředního odboru LRU
v termínu 18. - 19. srpna 2012

 

VELKOU CENU H A N É

 

Mezinárodní dvoudenní pohárové závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

 

Místo konání : Křemačovský rybník - Mohelnice
Vodní nádrž - Rohle

 

GENERÁLNÍ SPONZOR:

http://fish-pro.cz/images/articles/483/24917.jpg

PROGRAM:

pátek 17. 8. 2012

příjezd závodníků, individuální ubytování, trénink na Křemačovském rybníce pouze v určeném prostoru u výpustného zařízení rybníka, ve vzdálenosti max do 30 m na obě strany, na závodní trati Rohle na břehu souběžném se silnicí, na obou tratích v časovém rozmezí 14.00 - 17.00 hod

sobota 18. 8. 2012

8.00 - 9.30 sraz závodníků na parkovišti u čerpací stanice LUKOIL
9.30 oficiální zahájení Velké ceny Hané
9.45 losování závodních tratí a sektorů pro 1. závod
12.00 I. signál - začátek přípravy
13.50 II. signál - hlavní vnadění
14.00 III. signál - začátek závodu
15.00 - 16.00 Průběžné povinné vážení úlovků bez přerušení závodu
16.55 IV signál - pět minut do konce
17.00 V. signál - ukončení sobotního závodu
17.00 - 18.00 vážení úlovků, odjezd ze závodních tratí, ubytování
20.30 vyhlášení sobotních výsledků, přátelské posezení
s občerstvením, hudbou a zábavou na parkovišti vedle čerpací stanice Lukoil

neděle 19. 8. 2012

7.00 - 7.30 sraz na parkovišti vedlo čerpací stanice Lukoil, losování sektorů pro 2.
závod
9.00 I. signál - začátek přípravy
10.50 II. signál - hlavní vnadění
11.00 III. signál - začátek závodu
12.00 - 13.00 Průběžné povinné vážení úlovků bez přerušení závodu
13.55 IV. Signál - pět minut do konce
14.00 V. Signál - ukončení nedělního závodu
16.00 vyhlášení výsledků závodů na parkovišti vedle čerpací stanice Lukoil,
předání cen, ukončení závodu.

 

Popis závodních tratí:

 

Křemačovský rybník chovný rybník MO ČRS Mohelnice 3,5 ha, břeh dobře
přístupný, hloubka 1,2 - 2,5 m, hlavní ryba K1, K2 ,lín

Vodní nádrž Rohle revír obhospodařovaný místním sdružením, břeh dobře přístupný, hloubka 1,2 - 4 m, hlavní ryba K2, 3, amur,cejn

 

Organizační pokyny:

 

1. Závodí se dle platného závodního a soutěžního řádu pro rok 2012, schváleného ÚO LRU

2. Maximální množství krmiva na jeden závod je stanoveno dle platného závodního řádu na 17 l a množství živých nástrah a návnad na 2,5 l. Patentka nesmí být použita jako návnada ani nástraha. Před začátkem závodu bude provedena kontrola dle platného závodního řádu.

3. Při zdolávání a následné manipulaci s rybami, při průběžném uchovávání ulovených a zasáčkovaných ryb a při konečné manipulaci spojené s vážením zacházet s rybami tak, aby byly po zvážení nepoškozeny vráceny vodě. Dravci, lososovité ryby a jeseteři se nezapočítávají a ihned se pouští zpět. Bez vlastního velkého závodního vezírku, tzn. prům. 45 cm, délka min 300 cm, nebude závodníkovi umožněn start !!!

4. Průběžné povinné vážení - bude probíhat v polovině závodu (přesný časový úsek je označen červeně v programu), a to z důvodu co nejmenšího stresování sakovaných ryb a následného možného úhynu. Každý závodník je povinen při průběžném povinném vážení na vyzvání rozhodčích přerušit rybolov, vytáhnout vezírek z vody a donést k vážení, a to bez rozdílu kolik je ve vezírku ryb. Po zvážení dá závodník prázdný vezírek zpět do vody a může pokračovat v rybolovu.

5. Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni průběžně udržovat pořádek ve svých sektorech. Po ukončení závodu je nutno provést řádný úklid vylosovaného sektoru. Jakékoliv provádění zásahů do břehů, resp. úprav břehů na obou závodních tratích je nepřípustné. Výjimka - na závodní trati Křemačovský rybník - strana za chatou MO - lze nálet po vykácených topolech upravit pro manipulaci s děličkou.

6. Parkování vozidel v Rohli je možné pouze podél přilehlých cest a u
Křemačovského rybníka na parkovišti u stavidla a na parkovišti cca. 50 m za
vjezdem k chatě (na levé straně směr Křemačov/Mírov).

7. V den závodu bude na obou závodních tratích zajištěno občerstvení.

8. Závody se konají za každého počasí.

9. Účast je nutno písemně potvrdit na adresu:
FISH-PRO s.r.o., Třebovská 47, 789 85 Mohelnice
Mobil: 774 411 144, fax: 583431 887, e-mail: dusan.bednarik@fish-pro.cz

10. Případné drobné časové změny programu vyhrazeny.

11. Ubytování si závodníci zajišťují samostatně. Ubytování lze zajistit přímo v:
ATC Morava Mohelnice, tel. 583 430 129 (nachází se cca. 100 m od
Křemačovského rybníka)
penzion Rezidence, tel. 583 431 441

Penzion Lenka, tel. 728 230 547

Penzion Nosková, tel. 739 217 670

Penzion Marta, tel. 731 186 841


U vodní nádrže v Rohli bude umožněno stanování
12. Startovné v celkové výši 400,- Kč bude vybíráno při prezenci a vyhodnoceno
bude 15 nejlepších závodníků.
Počet startujících je omezen kapacitou závodních tratí!

13. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení celkového počtu závodníků na max. 78 startujících. Pro účast v závodě je rozhodujícím ukazatelem termín doručení přihlášky. Z důvodu obrovského zájmu a omezeného počtu závodníků posílejte jen závazné přihlášky! Přihlášení závodníci, kteří nebudou moci z určitých důvodů přijet a neomluví se alespoň dva dny předem, nebudou moci startovat v příštích ročnících!

 

ZAJIŠTĚNÍ ŽIVÝCH NÁSTRACH A NÁVNAD:

 

Požadované návnady a nástrahy lze telefonicky objednat u firmy FISH-PRO s.r.o., mobil. : 774 411 144 nebo na e-mail dusan.bednarik@fish-pro.cz .
Objednané nástrahy a návnady budou vydávány před značkovou prodejnou MIVARDI v Mohelnici.

Ceny živých nástrah:
- červ bílý 100,- Kč/1l
- červ mix 110,- Kč/1l

Složení organizačního výboru:
ředitel závodu Bc. Milan Gabriel, předseda MO ČRS Mohelnice
garant akce Ing. David Kolařík
hlavní pořadatel Jiří Krejčíř
hlavní rozhodčí Milan Kochwasser
bodovací komise Petr Steidl, Luděk Častulík, Jan Štěpán, Luboš
Zemánek

JURY - bude určena před zahájením závodů

Čestní hosté:
Ing. Aleš Miketa, starosta města Mohelnice
Miroslav Bílý, předseda představenstva MERKURIUS a. s.
Ing. Mareš, ředitel společnosti HOLBA a.s. pivovar Hanušovice
Ing. Alexander Palla, ředitel společnosti RASTR elektro, s. r. o.
Gřunděl Zdenek, předseda spolku Rybáři Rohle

Sponzoři Velké ceny Hané

http://fish-pro.cz/images/articles/483/24917.jpg
- generální sponzor VC Hané
FISH - PRO s.r.o. Mohelnice
MERKURIUS a.s.
HOLBA a.s., pivovar Hanušovice
DARKA s.r.o. Mohelnice
RASTR ELEKTRO s. r. o., Mohelnice
Rudolf a Jana Hanákovi - žaluzie, nábytek, cukrárna
K hojné účasti na závodech Velké ceny Hané srdečně zvou pořadatelé VC Hané.

Chcete komentovat tento článek?

Diskuze

Nový komentář

Nová reakce

Loading SWGDPR…

Položky označené * jsou povinné

zavřít
ukázat

Aktuality

Přihlášení / Registrace